Ružica Vinodola

U Vinodolu i Novom Vinodolskom postoji pri?a zabilježena prema usmenoj predaji, o obi?aju koji, navodno, seže u minula stolje?a, još u vrijeme ovdašnje vladavine hrvatske plemi?ke obitelji Frankopan. Prema toj pri?i, na završetku berbe, u vinogradu, me?u bera?icama se izabrala ružica, tj. ona najljepša i najmarljivija. Ovjen?ali bi je vinovom lozom i uz svirku nekog od starinskih narodnih glazbala, na ?elu povorke bera?a odveli u grad. Posljednji put – kažu zapisiva?i – u XIX. stolje?u, 1880. godine.

Od onda do danas puno se toga u Vinodolu promijenilo. Bolesti vinove loze, gospodarska kriza i ratovi u?inili su svoje. Vinarstvo, koje je po?etkom i sredinom XIX. stolje?a Vinodolcima bilo najve?im izvorom prihoda, do kraja XX. stolje?a gotovo je sasvim zamrlo.

Me?utim, unato? svojim strahotama, Domovinski rat u Hrvatskoj (1991-1995.) na tom je polju za Vinodol u?inio nešto korisno. Vukovarci, prognani stanovnici vinorodnog sjeveroistoka Hrvatske, bili su za vrijeme rata smješteni na ovom podru?ju. Sposobni i marljivi kakvi ve? jesu, zasadili su u Pavlomiru, pokraj Novog Vinodolskog, nove vinograde i pokrenuli modernu proizvodnju vina.

Tijekom proteklih ?etrnaest godina njihov je trud urodio i promjenama u svijesti doma?eg stanovništva. Vinodol se sve više okre?e suvremenim globalnim trendovima u kulturi uživanja vina, a shodno tome, ja?a i svijest o vlastitoj predaji na tom polju. Na tom tragu rodila se i ova fešta.

Za njezin je predložak odabrana druga polovica XIX. stolje?a – vrijeme u kojem se završetak berbe na podru?ju Vinodola, prema obi?aju, obilježavao skromnom zabavom obitelji i njezinih bera?a, i u kojem se, kako pri?a kaže, još uvijek na kraju berbe u vinogradu birala ružica. Unato? tome, naša fešta nije nikakav nostalgi?ni pokušaj rekonstrukcije ili vra?anja prošlosti. Ona je, prije svega, zabava, nastala u našem vremenu i u okolnostima njegovih trendova. Na tragu nekadašnjeg izbora ružice osmišljene su igre za njihovo današnje natjecanje. Na tragu onodobnih sajmova osmišljena je ponuda suvremenih ekološki ili ru?no izra?enih proizvoda. Na tragu starinskih oblika zabave, oslonjenih na doma?a glazbala, vlastita grla i osobnu kreativnost, ponu?ene su igre, glazba i ples tijekom ovih nekoliko dana.

Jednom rije?ju, „Ružica Vinodola “ suvremena je fešta, nadahnuta vinodolskom prošloš?u. Njezina budu?nost ovisit ?e o Vašem zanimanju i Vašim dojmovima. Nadamo se da ?e ih biti.