Luka za iskrcaj ribe

Prema odluci u Primorsko-goranskoj županiji koju još mora potvrditi vlada, Klenovica postaje luka za iskrcaj ribe – piše Novi list

KLENOVICA – Klenovica postaje ribarska luka u kojoj ?e se obavljati iskrcaj ribe – zaklju?eno je na nedvno održanom sastanku u Primorsko-goranskoj županiji u Rijeci, na kojem su bili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja, pro?elnik UO za pomorstvo, promet i veze PGŽ-a Nikola Mendrila, ravnatelji lu?kih uprava, gadona?elnici i na?elnici.

Na sastanku je prihva?en prijedlog Grada Novog Vinodolskog da se Klenovica uvrsti u popis ribarskih luka na Jadranu, u kojoj ?e se obavljati iskrcaj ribe, što je nužno prije ulaska Hrvatske u Europsku Uniju – kazao je novljanski gradona?elnik Oleg Butkovi?. Prema odluci, u Klenovici bi pristajali brodovi ve?i od 15 metara, s kojih se za iskrcaj mora omogu?iti pristup kamiona ve?ih od pet tona. Luka Novi Vinodolski ?e ostati luka za iskrcaj za male ribarske brodove, manje od 15 metara, a Klenovica je udarna luka ovog dijela Jadrana.

Gradsko poglavarstvo Novog Vinodolskog s Mjesnim odborom Krmpote – Klenovica je prije godinu i pol dana podnijelo prijedlog da se Klenovica proglasi ribarskom lukom na sjevernom Jadranu. Razlozi su povijesni jer se mještani Klenovice, malog ribarskog mjesta južnije od Novog Vinodolskog generacijama bave ribarstvom. Tako je i danas, kada Klenovica ima dva velika ribarska broda i puno malih ribara, a kad postane ribarska luka bit ?e i mogu?nosti za sre?ivanje infrastrukture. Luka ?e imati operativnu obalu duljine 30 metara, dubinu veza tri metra, udaljenost od prve razvrstane ceste 250 metara, a predvi?ena je i izgradnja lukobrana.

– Ova odluka ide na Vladu RH i ?im to Vlada usvoji rješavat ?e se infrastruktura, izgradnja lukobrana, prometnica, i ?itavo rješenje luke dobit ?e i financijsku potporu da se ti projekti realiziraju. Grad Novi Vinodolski je u ovogodišnjem prora?unu predvidio 500 tisu?a kuna za realizaciju projekta lukobrana. U tijeku su geodetska ispitivanja i izrada projekata, što ?e biti završeno krajem ljeta. Paralelno s izradom projekata mijenja se i detaljni planu ure?enja centra Klenovice, a kroz izmjene Prostornog plana ure?enja Grada Novi Vinodolski planirat ?e se ribarska luka – izjavio je novljanski gradona?elnik Oleg Butkovi?.