Događanja 2007.

Šahovski turnir povodom Dana neovisnosti, 08.10.2007. – ponedjeljak, 10.00 h
Proslava Martinja, 10.11.2007. – subota, 19.00 h
?arobni Boži? – centar, 18.12.2007. –
Boži?ni turnir u šahu, 24.12.2007. – ponedjeljak, 10,00 h